De Subsidieregeling STAP-budget wordt op een aantal punten aangescherpt. Deze wijzigingen hebben als doel de regeling strenger en strakker te maken, zodat misbruik en oneigenlijk gebruik kan worden voorkomen en de handhaving kan worden aangescherpt. De ervaringen in de uitvoeringspraktijk in 2022 zijn de aanleiding voor deze wijzigingen van de regeling.

Het gaat om e volgende wijzigingen:
• Begrenzen van het aantal verleningen per opleiding per opleider
• Uitsluiten van opleidingen
• Definitiewijzigingen
• Openbaarmaking van toekenningen
• Instemming met de voorwaarden en vereisten van de regeling STAP-budget

Voor meer informatie, zie de nieuwsbrief van STAP van 6 februari jl.