EDU-DEX heeft voor het derde jaar een groei van ruim 20% gezien in het aantal deelnemende opleiders en afnemers van informatie over opleidingen. In de huidige omvang ontstaat ruimte om verder te investeren in een robuuste IT-architectuur, koppelingen met andere databases, en verdere automatisering van onze support-functie.
Verder zien we een toenemende cohesie in de data-keten ontstaan, waardoor klanten van opleiders steeds beter, sneller en transparanter kunnen beschikken over actuele en betrouwbare gegevens over opleidingen, trainingen en cursussen. Samenwerking loont!

Tip: op de website zie je alle opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX.