Wiebe Buising: Een STAP-subsidie (per persoon maximaal € 1.000 incl. btw) moet het voor iedereen op de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk maken een tegemoetkoming te krijgen in studiekosten die niet op een andere manier vergoed worden.

Opleiders kunnen dus straks doelgroepen bereiken die eerder niet de financiële middelen hadden om een van hun programma’s te volgen. De regering heeft besloten om de bestaande fiscale studieaftrek af te schaffen, en deze budgetneutraal te vervangen door de STAP-regeling. Dit betekent dat er op jaarbasis ca. € 200 miljoen beschikbaar is om aan STAP-subsidies uit te keren.

De regeling is zó opgezet, dat potentiële deelnemers de subsidie zelf aanvragen, en dat de subsidie wordt uitgekeerd aan het opleidingsinstituut dat het programma verzorgt.