De VOI (nu ICT Leerplatform van NLdigital) was actief betrokken bij de oprichting van EDU-DEX. Sindsdien is de stichting VOI opgericht, waarin het VOI Keurmerk is ondergebracht. Opleiders met dit keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn getoetst door een externe certificerende instelling.

Het VOI Keurmerk kan worden aangegeven bij de informatie die opleiders via EDU-DEX verstrekken aan hun klanten.

Tip: Meer informatie op de website.