Eind oktober is de Toetsingskamer STAP (een afdeling van het Ministerie van SZW) begonnen met het aanschrijven van opleiders die één of meerdere programma’s aanbieden die niet zouden voldoen aan de criteria van de STAP-regeling.

In de mails en brieven van de Toetsingkamer wordt helaas geen rekening gehouden met de processen voor verwijdering en de-activering die in het kader van de STAP-regeling door DUO zijn ingericht. Naderhand heeft het ministerie van SZW een nieuwsbrief verspreid waarin een een zeer summiere nadere toelichting wordt gegeven en – zonder vooroverleg – wordt verwezen naar een niet-bestaande webpagina van EDU-DEX.

Uit deze nieuwsbrief blijkt dat wanneer de Toetsingskamer ‘verwijderen’ schrijft, iets heel anders wordt bedoeld: nl. aangeboden opleiding op “Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling” zetten.

Met andere woorden: het volstaat voor opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX om:

  • handmatige invoer: het vinkje “publiceren naar STAP/RIO” uit te zetten
  • XML-invoer: in het veld “includeInCatalog” de waarde rio/stap te verwijderen of het hele veld weg te laten

LET OP: deze twee handelingen werken niet, wanneer programma’s al zijn verwijderd uit de database van EDU-DEX!
Als programma’s tòch al zijn verwijderd uit EDU-DEX, dan resteert alleen nog de procedure voor het geheel verwijderen van programma’s. Deze procedure werkt alleen onder de voorwaarde dat nooit subsidie voor zo’n programma is aangevraagd of toegekend.