De data-standaard van EDU-DEX heeft een beperkte set thema’s waaraan programma’s kunnen worden gekoppeld.

We krijgen regelmatig de vraag of aan die set nieuwe thema’s en/of subthema’s kunnen worden toegevoegd. Dat doen we echter niet:

  • Het is niet haalbaar om één sluitend systeem van thema’s en sub-thema’s te bedenken en daarna op te leggen dat dit door alle opleiders en platforms wordt geaccepteerd als de standaard; hoe uitgebreider hoe meer er ontbreekt, hoe generieker hoe minder toepasbaar
  • Het nadeel van een centraal voorgeschreven indeling is bovendien dat evt. aanpassingen of toevoegingen vergen dat honderden partijen het daarover eens moeten worden en dat zij allemaal hun API-koppeling moeten aanpassen; dat is inherent tijdrovend, kostbaar en traag
  • Tenslotte, het zoekgedrag van gebruikers is niet algemeen voorspelbaar of gestructureerd. Zoeksites moeten dus meerdere, gecombineerde filtermogelijkheden aanbieden

Zoeken en vinden op basis van (zelflerende) algoritmes, linguïstische analyse en/of full text search biedt daarentegen maximale flexibiliteit en snelheid. Diverse zoeksites gebruiken deze methoden al, of zijn die aan het ontwikkelen.