NRTO – branchevereniging voor trainen & opleiden – steunt de doelen en aanpak van EDU-DEX, omdat het bijdraagt aan meer transparantie, hogere kwaliteit en grotere efficiency in de opleidingssector.

NRTO-directeur Ria van ’t Klooster zegt hierover:

EDU-DEX draagt bij aan de transparantie en kwaliteit van het private onderwijsaanbod. Met EDU-DEX is de uitwisseling van opleidingsinformatie tussen opleiders en afnemers nauwkeuriger en efficiënter. Dit levert beide partijen significante besparingen op in termen van tijd en kosten.