Ook in 2020 is er elke maand wel een nieuwe partij die tot de conclusie komt dat het onafhankelijke, non-profit EDU-DEX de meest betrouwbare en meest omvangrijke verzameling met neutrale opleidingsinformatie beheert.

Ook overheden, brancheorganisaties, hele sectoren en beroepsgroepen doen een beroep op de opleidingsdata die EDU-DEX verzamelt, valideert en zonder kosten beschikbaar stelt aan de zgn. Ketenpartners. Alle Ketenpartners hebben de Gedragscode van EDU-DEX ondertekend. Deze code zorgt ervoor dat de gebruikers van onze opleidingsgegevens tekenen voor dezelfde waarden als EDU-DEX: transparantie, integriteit, toegankelijkheid, kwaliteit en actualiteit.