De centrale plaats van EDU-DEX in het dataverkeer tussen opleiders en afnemers, geeft ons een uniek overzicht. Wij weten welke velden voor welke afnemer, zoeksite, LMS of portal verplicht zijn. En die informatie delen we graag met alle opleiders, zodat die niet langer gek worden van al die verschillende specificaties en criteria.

Opleiders kunnen nu al bij EDU-DEX de verplichte velden zien van Conclusion, Springest, Leer-Rijk, Bloomville, Studytube, etc. Er ontvangen maar liefst 35 van zulke portals gegevens uit EDU-DEX.

In de komende maanden werken we aan een extra service op dit punt. Opleiders kunnen dan bij EDU-DEX hun XML-feed testen op de eisen van grote afnemers verderop in de keten.

Tip: op de website staat een overzicht van verplichte velden van de eerste groep grote afnemers.