Datum laatste wijziging: de laatste wijzigings-datum van een opleiding wordt al bovenaan bij iedere opleiding vermeld – ditzelfde veld gaan we nu één stap eerder publiceren, namelijk in de opleidingslijst/directory. Zodat je bij de import de ongewijzigde files kunt overslaan.

Id bij kostensoorten: een id bij kosten bestaat al in EDU-DEX, maar is optioneel. We gaan dit veld nu wat nadrukkelijker “aangeraden” maken. Dit geldt alleen voor opleiders die een XML aanleveren.