We krijgen regelmatig de vraag waarom een nieuw ingevoerde training nog niet zichtbaar is. Meestal blijkt zo’n training helemaal correct te zijn ingevoerd, en ook zichtbaar te zijn in de database.
Die ‘onzichtbaarheid ‘ heeft vrijwel altijd te maken met het feit dat de nieuwe training door de opleider of afnemer nog niet is toegevoegd aan een catalogus of selectie voor de export uit EDU-DEX.
Het is een principieel uitgangspunt van EDU-DEX dat de afnemers volledige controle hebben over de leveranciers en programma’s die in hun selectie worden opgenomen. Een nieuwe opleiding komt dus nooit automatisch in een selectie terecht, ook niet de selectie van de opleider zelf. Een toeliching op het maken en bewerken van zo’n catalogus of selectie vind je in de Handleiding.

Tip: controleer je input ook via de online module Prijsinzicht.