Mede namens de aangesloten opleiders en scholingsinstituten, levert EDU-DEX input aan het project STimulans ArbeidsmarktPositie (STAP). De STAP-regeling gaat mensen financieel ondersteunen die zich willen (bij)scholen. De regeling komt in plaats van de fiscale scholingsaftrek.
Voor deze regeling moet er een actueel register komen van mogelijkheden tot scholing die voldoen aan de eisen van de overheid. De gevalideerde gegevens uit de EDU-DEX-database zouden dit register mede up-to-date kunnen houden.

Tip: Aansluiting bij EDU-DEX maakt het makkelijker om je opleidingsaanbod snel te plaatsen op nieuwe platforms.