De data-standaard van EDU-DEX wordt inmiddels door meer dan 400 partijen gebruikt. Daarmee heeft de versnipperde Nederlandse opleidingsmarkt een enorme stap gemaakt naar kwaliteit, transparantie en efficiency.

Er zijn echter partijen die – om welke reden dan ook – de datastandaard van EDU-DEX niet hanteren. Voor zulke partijen moeten alle opleiders dan toch weer een aparte XML-feed inregelen, of weer alles handmatig invoeren. Zonde van de tijd!

Enkele opleiders hebben nu het initiatief genomen om een automatische vertaalslag te maken van de EDU-DEX-gegevens voor het nieuwste import-formaat van Bloomville / Learningville. Helemaal in de spirit van EDU-DEX, hebben ze de kosten van die vertaling gedeeld. En het resultaat stellen ze nu beschikbaar aan alle andere opleiders via de Translator website waar ook wordt uitgelegd hoe het werkt.

Deze website is ook beschikbaar voor evt. nieuwe vertalingen die opleiders hebben gemaakt om de standaard EDU-DEX-export te vertalen naar de format-vereisten van andere partijen die (nog) niet zijn aangesloten.