Wiebe Buising: In maart zullen de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken een eerste gezamenlijk bericht doen uitgaan over de STAP-regeling. Dit bericht wordt verspreid onder de erkennende instanties (waaronder de NRTO), die het dan door zullen geven aan de individuele opleiders die zij hebben erkend. Opleiders die nu al vragen hebben over het scholingsregister, kunnen deze mailen aan implementatie-bron@duo.nl

Het is de bedoeling dat bij het verschijnen van dat eerste bericht in maart, zowel bij DUO als bij het UWV een aparte website beschikbaar is met meer informatie over de STAP-regeling.

Ook op www.Rijksoverheid.nl zal dan informatie worden gepubliceerd.