Het Leerwerkloket Rijnmond bouwt samen met het onderwijs en bedrijfsleven in de Rijnmond aan een sterke en positieve leercultuur gericht op een leven lang ontwikkelen.

Eén van de pijlers is het online ontwikkelplatform ‘Mijn Leerwerkloket’. Hierin worden aan werkenden, studenten en werkzoekenden instrumenten, informatie en advies geboden om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en te realiseren.

Ook adviseurs van het Leerwerkloket Rijnmond maken gebruik van gegevens uit de database van EDU-DEX.