In de opleidingsmarkt wordt veel aandacht gegeven aan kwaliteit. Programma’s, docenten, trainers, digitale leeromgeving, programma-inhoud: alles moet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die de cursist of opdrachtgever mag verwachten.

EDU-DEX heeft daarom altijd veel ruimte gegeven voor het vastleggen van kwaliteitsstandaarden, -certificaten, -keurmerken en -accreditaties. Tot nu toe werd dat vastgelegd op het niveau van individuele programma’s. Mede op initiatief van de NRTO, gaan we het vastleggen van kwaliteitslabels nu ook mogelijk maken op het niveau van de opleider. Zodat afnemers, bij de samenstelling van hun selectie, ook kunnen selecteren op opleiders met een bepaald kwaliteitskeurmerk.

EDU-DEX ondersteunt alle manieren waarop kwaliteit in de opleidingsmarkt wordt bevorderd. Want voor ons geldt: kwaliteit wordt mede bepaald door volledige en corrrecte informatie over kwaliteit!