Het datamodel van EDU-DEX was erop voorbereid, dus de explosie aan digitale delivery formats konden we moeiteloos verwerken. Er kwamen wèl veel vragen over de manier waarop de verschillende programmavarianten goed moesten worden aangeleverd.
Daarom maakten we een overzicht van de velden waarover de meeste vragen kwamen. Om duidelijk te maken waarom sommige velden verplicht zijn, en anderen niet. En wat het verschil is tussen bijvoorbeeld programForm en programType, resp. Programmatijden en Type opleiding.
Het goed aanleveren/invullen van die velden verbetert de vindbaarheid van je programma’s in de zoeksites en portals.