Sinds de zomer kunnen Tussenpartijen (nu: Ketenpartners) officieel deelnemer worden van EDU-DEX. En op 13 november vond in Utrecht voor het eerst het Ketenoverleg plaats. Met vertegenwoordigers van maar liefst 20 partijen!
Het overleg was open en constructief. Het leidde tot beter onderling begrip, uitwisseling van ervaringen en tips, en tot een vervolgafspraak begin 2020.
Ketenpartners kunnen zich via de website inschrijven als deelnemer van de stichting, en op 12 februari a.s. dan ook deelnemen aan de jaarvergadering.