Twee keer per jaar overleggen we met onze ruim 70 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen. Dat zijn nuttige en inspirerende sessies waarin een grote mate van samenwerking en transparantie leidt tot verbeteringen in de informatieketen van opleider naar cursist.

 

    Aanmelding Ketenoverleg 28 september 2022    meldt zich hierbij aan voor het Ketenoverleg op 28 september 2022 om 10 uur in Utrecht. Hieraan zijn geen kosten verbonden.