Twee keer per jaar overleggen we met onze ruim 70 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen.

Ketenpartners zijn zoeksites, portals, apps en boekingssites. En ook het STAP-register en de website Leeroverzicht.nl. Met z’n allen stellen deze EDU-DEX-partners onze gegevens beschikbaar aan miljoenen Nederlanders. De overleggen met Ketenpartners zijn inspirerende sessies waarin een grote mate van samenwerking en transparantie leidt tot verbeteringen in de informatieketen van opleider naar cursist.

Ditmaal vindt het ketenoverleg plaats op woensdag 28 september bij Space to Create, Stationsplein 89-90, Utrecht.

De volgende onderwerpen zullen in elk geval aan de orde komen:

  1. Algemene stand van zaken van EDU-DEX
  2. Onderwerpen die door de Ketenpartners worden ingebracht
  3. Introductie van de nieuwe online Technical Manual EDU-DOX
  4. Aankondiging en bespreking van het systeem van maatwerk-validatie. Hiermee gaat EDU-DEX het mogelijk maken dat gegevens direct bij invoer al automatisch worden gecontroleerd op de eisen van de afnemers die de opleider heeft geselecteerd. Op die manier ziet de opleider al veel eerder in de keten wanneer verderop problemen zouden kunnen ontstaan. Bovendien maakt dit systeem het mogelijk om handmatig invoerende opleiders alleen die velden te tonen die daadwerkelijk verplicht of gewenst zijn door de geselecteerde afnemers.

Deze filmpjes zijn handig voor het volgen van de goede looproute vanaf de parkeergarage en het station.

Deze bijeenkomst is niet bestemd voor opleiders.

 

    Aanmelding Ketenoverleg 28 september 2022    meldt zich hierbij aan voor het Ketenoverleg op 28 september 2022 om 10 uur in Utrecht. Hieraan zijn geen kosten verbonden.