Op 14 april hielden we een digitaal werkoverleg met vertegenwoordigers van de 50+ EDU-DEX-Ketenpartners. Onze Ketenpartners ondersteunen opleiders en/of afnemers met het opzetten en op gang houden van de datastroom van opleider naar eindklant. Zij hebben veel ervaring met het werken met onze datastandaard, en hebben vaak praktische verbeteringen of aanvullingen.

Een aantal werkgroepjes is geformeerd om enkele ‘taaie’ issues verder te bespreken. De samenwerking van onze Ketenpartners is helemaal in de geest van EDU-DEX: concurrenten werken constructief samen om gemeenschappelijke problemen op te lossen!

Bekijk de lijst van onze Ketenpartners.