Een keer per jaar overleggen we met onze ruim 80 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen.

Ketenpartners zijn zoeksites, portals, apps en boekingssites. En ook de website Leeroverzicht.nl. Met z’n allen stellen deze EDU-DEX-partners onze gegevens beschikbaar aan miljoenen Nederlanders. De overleggen met Ketenpartners zijn inspirerende sessies waarin een grote mate van samenwerking en transparantie leidt tot verbeteringen in de informatieketen van opleider naar cursist.

Ditmaal vindt het ketenoverleg plaats op dinsdag 12 maart bij Space to Create, Stationsplein 89-90, Utrecht.

De volgende onderwerpen zullen in elk geval aan de orde komen:

  1. Algemene stand van zaken van EDU-DEX
  2. Onderwerpen die door de Ketenpartners worden ingebracht
  3. Toelichting op de nieuwe online Technical Manual EDU-DOX
  4. Introductie van de mogelijkheid om met JSON-files te gaan werken van en naar EDU-DEX, en met API-calls.

Deze filmpjes zijn handig voor het volgen van de goede looproute vanaf de parkeergarage en het station.

Deze bijeenkomst is niet bestemd voor opleiders.

 

    Aanmelding Ketenoverleg 12 maart 2024    meldt zich hierbij aan voor het Ketenoverleg op 12 maart 2024 van 10-12 uur in Utrecht. Hieraan zijn geen kosten verbonden.