Twee keer per jaar overleggen we met onze ruim 40 Ketenpartners over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wensen en evt. problemen. Dat zijn nuttige en inspirerende sessies waarin een grote mate van samenwerking en transparantie leidt tot verbeteringen in de informatieketen van opleider naar cursist.
We zullen er alles aan doen om dit overleg op 11 november veilig en volgens de laatste richtlijnen te organiseren. Maar, de bijeenkomst is niet helemaal zeker door de voortdurend nieuwe ontwikkelingen en maatregelen rond Corona. We houden jullie op de hoogte.