Gegevens aanleveren bij EDU-DEX levert voor ROC’s extra uitdagingen op. Want bedrijfsopleidingen (cursussen en trainingen) zijn vaak niet opgenomen in een (centrale) database, en handmatig invoeren kost te veel tijd. 

Speciaal voor ROC’s is er daarom bij EDU-DEX een derde weg: gegevens aanleveren met een Excel-bestand.
Dat bespaart tijd en geld, is gebruiksvriendelijk, en kan zonder IT-ondersteuning. We zijn met verschillende ROC’s in gesprek om te overleggen over de beste manier om de gegevens over open trainingen en cursussen aan te leveren bij EDU-DEX.