Wiebe Buising: “Opleiders met een van de genoemde kwaliteitskenmerken, kunnen hun programmagegevens op drie manieren aanleveren:

  • handmatig via een portal dat bij DUO vanaf 1 oktober beschikbaar is
  • via EDU-DEX – EDU-DEX is al bezig met bouwen van een automatische koppeling met DUO; de eerste bestanden zijn vorige maand al beschikbaar gesteld aan DUO, en vanaf mei wordt er regelmatig getest, zodat die koppeling na de zomer operationeel is. De gegevens die via EDU-DEX worden aangeleverd, worden dan vanaf 1 december opgenomen in het scholingsregister.
  • met een geautomatiseerde koppeling met DUO die vanaf 1 december beschikbaar is”