Jarenlang vertelden HR- en opleidingsafdelingen dat medewerkers zèlf de lead moesten nemen bij hun ontwikkeling en employability. Dit werd steeds meer ondersteund met online tools, persoonlijke ontwikkelbudgetten, en door het overdragen van taken van gespecialiseerde stafafdelingen naar de lijn. Branches en sectoren stimuleerden het MKB in dezelfde richting.

Voor opleiders veranderde de markt hierdoor. In plaats van de selectie van preferred suppliers door managers of opleidingsfunctionarissen, zijn het nu vaak de individuele medewerkers die op zoek gaan naar een cursus of opleiding. Vaak stelt de werkgever of subsidiegever – naast het budget – als enige randvoorwaarde dat de leverancier een erkend kwaliteitskeurmerk heeft.

Hoe bereik je als opleider al die individuele potentiële cursisten? De traditionele manier via mailings, beurzen, vakbladen, rankings en congressen werkt niet meer.

Om nu inschrijvingen te genereren, moet je cursusinformatie plaatsen op
zoveel mogelijk online overzichten van opleidingen en cursussen.

Via EDU-DEX, kun je als opleider al die online systemen, overzichten en sites in één keer bijhouden met je cursusinformatie. Bij elk extra platform bespaart dat weer tijd en geld. Overheden, branches, vakbonden, werkgevers, en commerciële zoek- en boeksites weten allemaal dat EDU-DEX de enige grote, betrouwbare èn onafhankelijke bron is van actuele en betrouwbare opleidingsgegevens. Je moet met elk van die platforms wèl afspraken maken over publicatie, maar daarna regelt EDU-DEX de updating – elke 24 uur!

Ca. 170 opleiders (privaat, erkend, of rijksgefinancierd) updaten hun gegevens elke dag in de database van EDU-DEX. Dit jaar kwamen er maar liefst 32 nieuwe opleiders bij.

Opleiders sluiten aan bij EDU-DEX, zodat zij via één systeem alle online opleidingsoverzichten kunnen updaten.