Honderden opleiders, tussenpartijen en afnemers maken inmiddels gebruik van de nationale datastandaard voor opleidingen die stichting EDU-DEX bewaakt.
Dat betekent voor iedereen een beetje inschikken en aanpassen, waardoor de standaard ook ècht standaard is en blijft.

Er is dus nooit ruimte voor een verschil van interpretatie van een veld of velddefinitie. Partijen die zich daarop beroepen, volgen de standaard niet, en voldoen niet aan de voorwaarden voor aansluiting bij EDU-DEX.