We gaan scherper monitoren of alle opleiders hun cursusinformatie ook actueel houden.
Opleiders die hun gegevens enige tijd niet hebben bijgewerkt ontvangen een reminder met het verzoek om hun gegevens weer helemaal up-to-date te brengen. We gaan dit telefonisch opvolgen bij gebrek aan actie, want actualiteit van data is één van onze speerpunten.