Wekelijks is er nieuws over projecten en initiatieven rond duurzame inzetbaarheid en de noodzaak van een leven lang leren. Overheden, bedrijven, bedrijfssectoren en publiek-private samenwerkingen: allemaal zien ze het belang in van een beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen.

De overeenkomst tussen deze zeer diverse projecten? Ze kloppen aan bij EDU-DEX als de enige neutrale en non-profit bron van informatie over trainingen, opleidingen, nascholing en andere vormen van leren; zowel van publieke onderwijsinstellingen, als van private instituten.

Tip: Kijk bijvoorbeeld naar dit-WERKt, Kansacademie en TipTrack.