Cedeo-erkenning geeft toegang tot STAP-register

Cedeo heeft bekend gemaakt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio december 2021 heeft ingestemd met de versnelde toelating van opleiders met een Cedeo-keurmerk of CPION-erkenning tot het STAP-register.

Deze toelating zal via een wijziging van de STAP-regeling worden geformaliseerd. Cedeo meldt dat deze wijziging van de regeling binnen enkele weken gepubliceerd kan worden en deze dan ingaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer erkende opleiders door Cedeo en CPION kunnen worden aangemeld bij STAP. Pas wanneer dat gebeurd is, kan het STAP-register opleidingsgegevens van die opleiders verwerken. Opleiders kunnen ervoor kiezen om dit even af te wachten, of alvast vooruit te werken en hun programmagegevens bij EDU-DEX aan te leveren, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn, zodra de opleiders door Cedeo of CPION met hun erkenning bij STAP zijn aangemeld.