Gegevens in EDU-DEX verbeteren

Het aantal aangesloten opleiders bij EDU-DEX groeit stevig. En het aantal platforms dat opleidingsgegevens uit ons systeem gebruikt is inmiddels gestegen tot boven de 60. Daardoor neemt ook de vraag toe naar betere en meer volledige gegevens. Het is voor afnemers...

Groei door aandacht voor opleiden

Opleiding en ontwikkeling krijgen structurele aandacht in vrijwel alle plannen om de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. DE SER houdt een goed overzicht bij van alle maatregelen, plannen en initiatieven. In deze zware tijden voor opleiders, is dit in elk geval...

Nieuwe website: extra documentatie

De website van EDU-DEX is integraal vernieuwd. Neem ’s een kijkje op www.edudex.nl. Na 6 jaar was het tijd om de inhoud aan te passen aan de gegroeide praktijk, en de vormgeving aan de professionaliteit van ons systeem. De site is opgedeeld in secties voor...