Welke velden in EDU-DEX?
Er zijn bij EDU-DEX geen aparte velden voor catalogusprijs of subsidiabele kosten, die berekenen we op basis van de velden, zoals die door de opleider worden ingevuld.

  • Catalogusprijs: de optelsom van alle bedragen (+ de bijbehorende BTW-bedragen) die in de database van EDU-DEX zijn ingevoerd als verplichte kosten
  • Subsidieerbaar bedrag: de catalogusprijs zoals hierboven minus de kostensoorten die niet voor STAP-subsidie in aanmerking komen (zoals koffie, thee, lunches) en die apart als kostensoort in EDU-DEX zijn opgevoerd.

In de STAP-regeling staat nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is dat bijvoorbeeld de kosten voor koffie, thee en lunch worden opgenomen in de algemene cursusprijs. EDU-DEX kan dit niet zien, dus gaat ervan uit dat opleiders evt. niet-subsidiabele kosten apart opvoeren in de daarvoor bestemde velden.

Welke bedrag kan aan STAP-subsidie worden toegekend?
De hoogte van een STAP-subsidie is maximaal € 1.000 (incl. BTW) van het subsidieerbare bedrag per persoon, per jaar. De aanvrager van STAP-subsidie moet er dus rekening mee houden dat zij/hij zelf het verschil moet betalen wanneer de hoogte van de subsidie eventueel lager is dan de catalogusprijs.

Waarom publiceert STAP zowel de catalogusprijs als het subsidieerbare bedrag?
Omdat de aanvrager van subsidie moet kunnen uitrekenen wat de kosten zijn van deelname, en welk deel daarvan wordt gesubsidieerd, en welk deel niet.

Drie voorbeelden (incl. btw) afwisselend geheel subsidieerbaar resp. € 75 niet subsidieerbaar

Catalogusprijs 1 €950 €950 €1.050 €1.050 €1.100 €1.100
Subsidieerbaar bedrag 2 €950 €875 €1.050 €975 €1.100 €1.025
Subsidiehoogte 3 €950 €875 €1.000 €975 €1.000 €1.000
Eigen bijdrage cursist 4 €0 €75 €50 €75 €100 €100
Catalogusprijs = standaardprijs op de website van de opleider (de verplichte kosten, niet de optionele kosten)
2 Subsidieerbaar bedrag = catalogusprijs min de niet-subsidieerbare kosten, zoals koffie, thee of lunch
3 Subsidiehoogte = het subsididieerbare bedrag tot een maximum van € 1.000 incl. BTW per jaar per persoon
4  Eigen bijdrage cursist = het verschil tussen de subsidiehoogte en de catalogusprijs

Een nadere toelichting staat in een apart pdf-document.