DUO & UWV hebben op 8 februari jl. bekend gemaakt dat opleiders naast het subsidiabele bedrag (optelsom van alle subsidiabele kosten), nu ook de catalogusprijs (optelsom van alle verplichte kosten, subsidiabel of niet) moeten publiceren in het STAP-register.

Er zijn bij EDU-DEX geen aparte velden voor catalogusprijs of subsidiabele kosten, die berekenen we op basis van de bestaande velden.

Voor opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX levert deze vraag van DUO & UWV dus nul extra werk op! Wij geven beide bedragen nl. al sinds februari 2021 automatisch door aan DUO. We doen dat op basis van de bestaande velden in de EDU-DEX-standaard.

  • Let op 1: zorg ervoor dat bij een klassikale training de prijzen zijn ingevuld bij elke programRun (startdatum)! Bij online- en thuisstudies is dat uiteraard niet nodig.
  • Let op 2: de STAP-regeling staat niet toe dat niet-subsidiabele kosten (zoals de kosten voor koffie, thee of lunch) worden opgenomen in de algemene cursusprijs.