Wiebe Buising:
1. De instanties die kwaliteitskeurmerken en -erkenningen verstrekken. Dat kunnen er een paar zijn:

  • Ministerie van OCW: alle programma’s van de door OCW erkende instellingen in het MBO, HBO en WO komen in aanmerking voor opname in het STAP-scholingsregister
  • NRTO: alle programma’s van opleiders met een NRTO-keurmerk
  • Nationaal Kenniscentrum EVC: alle erkende EVC-aanbieders
  • Nationaal Coördinatiepunt NLQF: de ingeschaalde programma’s van de opleiders die deze programma’s mogen aanbieden
  • Erkennende instanties in branches en sectoren: op dit moment wordt nog een inventarisatie gemaakt welke instanties dit zijn

Deze erkennende instanties gaan aan DUO opgeven welke opleiders door hen erkend zijn; en waarvan de programma’s dus kunnen worden opgenomen in het STAP-register.

2. Vervolgens krijgen opleiders te maken met DUO.
Want DUO gaat het scholingsregister beheren, en heeft dus de gegevens nodig over alle programma’s die in aanmerking komen. De data, de prijzen, locaties, etc. De opleiders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens in het scholingsregister worden geregistreerd. Zie hierover ook de volgende vraag.

3. En tenslotte krijgen opleiders te maken met het UWV.
Want de aanvragen van subsidie en de uitkering ervan aan de opleiders worden door het UWV verzorgd. Daarvoor komt een aparte applicatie met twee portals: één voor individuele aanvragers van de subsidie, en één voor de opleiders voor de administratieve en financiële afwikkeling.”