Lekker Bezig van Centraal Beheer is een praktische totaalaanpak voor duurzame inzetbaarheid in organisaties. Medewerkers werken via een app met daarin een persoonlijke coach, trainingen en oplossingen die passen bij hun behoeftes. En het geeft ze inzicht in hun ontwikkeling.

Gegevens over trainingen zijn mede van EDU-DEX afkomstig, want alle betrokkenen zijn gebaat bij de juiste, meest actuele en complete gegevens.

Lees de brochure over Lekker Bezig.