Op 4 oktober heeft de algemene deelnemersvergadering de voorgestelde aanpassingen van de statuten goedgekeurd en Toine van Eeden (NCOI) benoemd als nieuw bestuurslid. Zodra de nieuwe statuten door de notaris geformaliseerd zijn, zullen ze op de website geplaatst worden.
In de nieuwe statuten is opgenomen dat het secretariaat van de stichting een register gaat aanleggen (en bijhouden) met van elke aangesloten opleider de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Hierdoor kunnen toekomstige deelnemersvergaderingen strakker georganiseerd worden en evt. ook per mail besluiten nemen.
De eerstvolgende reguliere deelnemersvergadering (+ het jaarlijkse seminar) is op woensdag 7 februari 2018 in Utrecht.