Iedere maand sluiten zich nieuwe bedrijven aan bij EDU-DEX; via de linkerkolom van de Nieuwsbrief noemen we er er elke keer drie. Ze zijn blij met de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en actualiteit van onze gegevens.
De meeste afnemers werken met een Learning Management Systeem. Regelmatig krijgen wij de vraag: waarom is van deze cursus van dit instituut geen informatie beschikbaar over b.v. de doelgroep of de programmadoelstelling? Ons antwoord: wanneer de opleider deze informatie niet specifiek aanlevert!
EDU-DEX kent immers slechts een beperkt aantal verplichte velden; dit is om te voorkomen dat opleiders informatie moeten aanleveren die de klant niet gebruikt. Wanneer de klant die gegevens echter wèl nodig heeft – EDU-DEX of niet – dan zal deze de opleider daar zelf om vragen.
Tip: voorkom vragen van klanten en probeer niet alle informatie te ‘dumpen’ in het veld Algemene beschrijving en gebruik de specifieke velden voor b.v. doelgroep en doelstelling. De toekomstige cursist is met deze informatie geholpen!