Opleiding en ontwikkeling krijgen structurele aandacht in vrijwel alle plannen om de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. DE SER houdt een goed overzicht bij van alle maatregelen, plannen en initiatieven.

In deze zware tijden voor opleiders, is dit in elk geval een steuntje in de rug. Thuiswerken en onzekere tijden leiden tot extra ontwikkeldrang; goed dat overheidsbeleid dit ondersteunt.

EDU-DEX draagt haar steentje bij. Onder andere door het tarief voor deelnemende opleiders met ingang van 1 januari 2021 met 10% te verlagen. Maar ook door actief te helpen de kosten te verlagen om het steeds groeiende aantal zoeksites en -portals (ook vanuit de overheid) te voorzien van gegevens. Zodat het publiceren van opleidingsinformatie de opleiders niet steeds meer geld en tijd kost.

in 2020 tientallen nieuwe aanbieders bij EDU-DEX – nu 175

Opleiders erkennen die rol van EDU-DEX – ook vorig jaar zijn weer tientallen nieuwe aanbieders aangesloten – de stand is nu 175. Daarnaast is opvallend dat het aantal nieuwe portals sterk gegroeid is: nu 51. Thuiswerkende medewerkers die de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling, moeten steeds vaker zelf op zoek naar de geschikte studie of training. Branches, beroepsorganisaties, vakbonden, overheden en commerciële partijen spelen daarop in met gerichte en gebruiksvriendelijke overzichten. Deze maken vrijwel allemaal gebruik van EDU-DEX-gegevens, omdat zij weten dat EDU-DEX de grootste onafhankelijke bron is van actuele en betrouwbare gegevens over opleidingen. Zodra je voldoet aan de criteria voor publicatie op een nieuw platform, regelt EDU-DEX de updating – elke 24 uur!

175 opleiders sloten zich al aan bij EDU-DEX, zodat zij via één systeem alle online opleidingsoverzichten kunnen updaten.