• het opleidingsprogramma moet goed zijn,
  • de aanbieder moet professioneel zijn,
  • de informatie over het programma moet kloppen en up-to-date zijn, en:
  • de programma-informatie moet een compleet beeld geven van wat de deelnemer mag verwachten.

EDU-DEX geeft aandacht aan al die soorten kwaliteit, want het is belangrijk dat de deelnemer en de (toekomstige) werkgever ervan op aan kunnen dat alles klopt. Daarom:

  • heeft EDU-DEX een apart veld voor accreditaties, erkenningen, inschalingen en erkende certificaten van individuele programma’s
  • kun je bij EDU-DEX zien welke opleiders erkend zijn en door welke instantie,
  • zijn EDU-DEX-opleiders verplicht om hun informatie met grote regelmaat te verversen, en:
  • kan elke opleider bij EDU-DEX al controleren of de velden zijn ingevuld die grote afnemers en portals verplicht stellen.