Veel van de honderden bedrijven en organisaties die gegevens van EDU-DEX gebruiken, doen dat via gespecialiseerde bureaus die als Ketenpartner zijn aangesloten. Zij dragen structureel bij aan de ontsluiting van EDU-DEX-gegevens voor de medewerkers van bedrijven en organisaties.

Op 16 maart (14-16 uur, Bar Beton, NS-station Utrecht CS) overleggen we weer met onze Ketenpartners. Ditmaal specifiek over issues rond de interpretatie, de doelstelling en het gebruik van cruciale velden in de data-standaard van EDU-DEX. Deze vorm van samenwerking in de keten komt de afnemer direct ten goede.
Je kunt op het online Ketenforum issues inbrengen ter bespreking, ook wanneer je zelf niet kunt komen.

Tip: Geen kosten voor deelname. Aanmelding hier.