Sinds kort nemen we in onze emails aan opleiders met EDU-DEX validatiemeldingen ook waarschuwingen en tips op. Wij adviseren opleiders om opvolging te geven aan de waarschuwingen en tips. Het is echter geen verplichting.

Je herkent de waarschuwingen door de aanduiding “Warning: Custom XSD schema” of “Maatwerk XSD schema”. De waarschuwingen betreffen een aanvullende eis van een afnemer. Op dit moment is dat in de praktijk bijna altijd een eis van Leer-Rijk. Deze waarschuwingen hebben geen gevolgen voor het grootste deel van de overige EDU-DEX afnemers. Kortom: de waarschuwingen vragen in beginsel géén directe actie voor publicatie bij afnemers tenzij het een opleiding voor Leer-Rijk betreft.

De Engelstalige waarschuwingen staan hier nader toegelicht.

Je herkent de tips door de aanduiding “Warning: Custom schematrom schema” of “Maatwerk schematron schema”. Deze tips kunnen veroorzaakt worden door volgende redenen:

1. inconsistente data
2. onlogische input
3. een veld dat uitgefaseerd gaat worden
4. een keuze-waarde die uitgefaseerd gaat worden