Het veld <location> voor programRuns & startdata in onze datastandaard is niet bedoeld voor het opnemen van omschrijvingen van de manier van levering: online, virtual, virtual classroom, etc. Hiervoor zijn in de data-standaard andere velden beschikbaar.

Mede op verzoek van enkele ketenpartners, gaan we per 1 juli a.s. strenger controleren op het gebruik van dit veld.

Opleiders

Om aan te geven dat een programma volledig online wordt verzorgd (mèt of zonder concrete startdata) is er sinds begin 2022 een apart veld:

  • Handmatig invoeren: beschrijvingen » kerninformatie » Naam en locatie » “deze opleiding is volledig online“. Wanneer je dit veld hebt aangevinkt, wordt verderop in de beheeromgeving (bij startdata) getoond dat “volledig online” is gekozen. Daar kan dan niets anders meer worden ingevuld.
  • Invoeren met XML-feed: programClassification » fullyOnline=1. We gaan vanaf 1 juli de mogelijkheid blokkeren om tegelijk met fullyOnline=1 óók tekst aan te leveren voor het veld <location> van programRuns. Voor het STAP-register geldt deze harde eis overigens al sinds begin vorig jaar.

Ketenpartners

Vanaf 1 juli a.s. gaat EDU-DEX geen andere informatie meer leveren via het veld <location> dan de fysieke plaats waar een programma zich afspeelt. Informatie over online, virtual, virtual classroom, etc. vind je in de velden <fullyOnline> en <instructionMode>.