Het veld <location> voor programRuns & startdata in onze datastandaard is niet bedoeld voor het opnemen van omschrijvingen van de manier van levering: online, virtual, virtual classroom, etc. Hiervoor zijn in de datastandaard andere velden beschikbaar zoals <fullyOnline>, <instructionMode> en/of <programType>.

Mede op verzoek van enkele ketenpartners, zijn we per 1 juli a.s. strenger gaan controleren op het gebruik van het veld <location> voor programRuns & startdata.

Opleiders

Om aan te geven dat een programma volledig online wordt verzorgd (mèt of zonder concrete startdata) is er sinds begin 2022 een apart veld:

  • Handmatig invoeren: beschrijvingen » kerninformatie » Naam en locatie » “deze opleiding is volledig online“. Wanneer je dit veld hebt aangevinkt, wordt verderop in de beheeromgeving (bij startdata) getoond dat “volledig online” is gekozen. Daar kan dan niets anders meer worden ingevuld.
  • Invoeren met XML-feed: programClassification » fullyOnline=1. Het dringende advies is om deze wijze van invoeren te volgen bij een volledig online programma.

Opleiders ontvangen ‘warnings’ wanneer ze in het veld <locatie> bij een programRun/startdatum geen plaatsnaam invullen, maar een beschrijving van de manier van levering: online, virtual, etc.

Ketenpartners

Je vindt informatie over online, virtual, virtual classroom, etc. in beginsel in de velden <fullyOnline>, <instructionMode> en/of <programType>. Opleidingen die, in afwijking van onze richtlijn, in het XML-bestand als locatie bij een programRun/startdatum ‘online’ etc. hebben staan, blijven we echter tot eind 2023 wel exporteren.