Met het groeien van het aantal aangesloten partijen bij EDU-DEX, wordt het steeds belangrijker om de velden uniform te vullen. Dat is ècht nodig om de open data-standaard te handhaven. We sturen daarom vanuit EDU-DEX steeds vaker verbetersuggesties naar opleiders.

Een enkele keer gaat het niet om een suggestie, maar om een nieuwe eis. Opleiders en ketenpartners vragen we dan om dit ook in de eigen systemen door te voeren. We voorzien altijd in een ruime overgangstermijn.

Locatie-aanduiding

Eén van de zaken die op dit moment speelt, is een aanpassing van de manier waarop opleiders kunnen aangeven of een opleiding online wordt gegeven. Daarvoor werd in het verleden per startdatum nogal eens het veld ‘locatie’ gebruikt met de aanduiding online, virtual classroom, etc. Dat is niet meer de bedoeling want het leidt bij sommige afnemers tot warnings of errors.

Vanaf begin dit jaar is voor volledig online opleidingen een apart veld opgenomen in de datastandaard: [fullyOnline]. Daarnaast biedt de standaard de mogelijkheid om informatie over online, virtual classroom, etc. op te voeren met de velden [instructionMode] en/of [programType]. We roepen opleiders en Ketenpartners op om deze velden te gaan gebruiken; voor “online startmomenten” geen locatie op te voeren; en een locatie-aanduiding niet verplicht te stellen.