Handmatig invoerende opleiders vonden het veld voor het aangeven van het Aanvangstype (concrete startdatum òf direct starten òf “in overleg”) tot nu toe in het invoerscherm ‘Aanmelding’. De logica van die plek is in de loop van de jaren vervallen.

Daarom staat dit veld nu in het scherm ‘Planning & Kosten‘. Op die manier is de relatie tussen het veld Aanvangstype en het al dan niet invoeren van startdata direct bij het invoeren veel duidelijker.

Voor opleiders die per XML hun opleidingsgegevens aanleveren heeft dit geen gevolgen.