Voor de aanvraagperioden van september en november zijn alleen (onderdelen van) MBO- en HO-programma’s subsidiabel die door OCW zijn erkend en die worden aangeboden door OCW-erkende publieke of private opleiders. Zie hiervoor de STAP-Nieuwsbrieven van 19 en 20 juli en 3 augustus.

Vanaf 21 augustus is deze beperking van STAP-aanbod tot OCW-erkende opleidingen al doorgevoerd in het STAP-register. DUO en UWV zorgen zelf dat alleen de opleidingen zichtbaar zijn die voldoen aan de nieuwe criteria. Opleiders waarvan het aanbod (deels) niet meer in aanmerking komt voor STAP-subsidie, hoeven daarvoor dus zelf geen actie te ondernemen!

Let op: het aanbod van opleiders met een light account bij EDU-DEX blijft automatisch gepubliceerd worden op Leeroverzicht.nl. Bezoekers van deze onafhankelijke overheidssite kunnen daar opleidingen selecteren; en onderzoeken of ze in aanmerking komen voor een van de andere 300 opleidingssubsidies.