Het komt regelmatig voor dat opleiders aanpassingen hebben doorgevoerd in hun API en direct willen zien of dit het gewenste effect heeft.

Daarnaast komt het voor dat opleiders ’s ochtends om 9 uur een error melding krijgen met de tekst:
Error: Could not retrieve XML file   (….) > Could not retrieve file, Service Unavailable. Meestal heeft dit te maken met een tijdelijke verstoring van de verbinding tijdens de import van de gegevens.

Daarom is het mogelijk om in de beheer-omgeving van EDU-DEX in de module Importmonitor een extra keer de XML-bestanden door EDU-DEX te laten uitlezen. Je kunt kiezen voor alle opleidingen (dan duurt het wat langer) of voor een paar individuele programma’s. Kijk op de website voor een instructie.

Voor opleiders die handmatig hun opleidingsgegevens bij EDU-DEX opvoeren is de Importmonitor niet relevant.