Sommige platforms willen een programma met verschillende varianten (online, zaterdag, door-de-week, avond) maar één keer opnemen. Bezoekers kunnen dan daarná kiezen voor een variant.

Dit staak haaks op de wens van sommige opleiders die juist al die varianten náást elkaar willen laten publiceren.

Voor opleiders die met een XML-koppeling werken, kan het allebei in EDU-DEX. Zij kunnen een identiek <superProgramId> toekennen aan de diverse varianten van een programma (online, zaterdag, door-de-week, avond) die als apart programma worden opgevoerd.

Afnemers (Ketenpartners) kunnen dan kiezen of ze de varianten naast elkaar publiceren, of dat ze het superProgramId gebruiken om een programma met meer varianten maar één keer te tonen en de varianten eronder.

Meer informatie over het superProgramId  staat in de online Manual. Goed gebruik van superProgramId zorgt voor meer overzichtelijke zoekpagina’s bij afnemers.