Op 17 april vond het jaarlijkse seminar van EDU-DEX plaats. Onder het overkoepelende thema “Op weg naar 2034” werden zes workshops (ieder tweemaal) verzorgd door externe sprekers.

Een verbindend element was wel de manier waarop skills een rol gaan spelen in de opleidingswereld. CompetentNL is doende om een alomvattende skills-taal te ontwikkelen, zodat iedereen in de arbeidsmarkt dezelfde woorden en begrippen gaat gebruiken voor opleidingen, beroepen, kandidaten, CV’s en vacatures. De EVC-aanbiedersraad presenteerde haar inzichten over de manier waarop het gebruik van skills een gamechanger kan worden voor de opleidingsmarkt. En Leeroverzicht liet zien dat skills ook daar worden toegevoegd aan de informatie over opleidingen. Tenslotte is EDU-DEX zelf in gesprek met het Ministerie van Onderwijs en een aantal bedrijfssectoren in de Techniek om sectorgerichte (vaak ook skills-gerichte) opleidingen te ontsluiten richting Leeroverzicht.

Een aparte sessie ging over de samenwerking tussen HOVI en EDU-DEX in het veld voor bekostigd en privaat Hoger Onderwijs. Met name de ontwikkeling richting deelcertificaten en modularisering wijst in de richting van meer samenwerking.