Sinds kort kan in de EDU-DEX velden “programClassification>programLevel” (“Kerninformatie – opleidingsniveau”) en “programAdmission>requiredLevel” (“Aanmelding – benodigd niveau”) een nieuwe waarde worden gebruikt: “propedeuse”.

Let op: het gaat om een algemene niveau-aanduiding van een programma resp. het vereiste ingangsniveau van deelnemers; niet om het eindniveau.