Bij veel opleiders en Ketenpartners bestaat de behoefte om op uitvoeringsniveau aan te kunnen geven hoe een opleiding wordt gegeven. Om bijvoorbeeld voor hetzelfde programma “online startmomenten” op te kunnen voeren naast startmomenten op locatie. Of om startmomenten binnen één opleiding zowel part-time als full-time aan te kunnen bieden.

We hebben besloten om in die behoefte te gaan voorzien en de datastandaard aan te passen. In de loop van 2024 zullen we dit gaan verwerken in onze documentatie en jullie informeren over de exacte wijzigingen in het XML-schema en veldgebruik. Wij verwachten de aanpassing per 1 juli 2024 te hebben doorgevoerd.

Het blijft overigens mogelijk om programma’s met verschillende opleidingsvormen naast elkaar in EDU-DEX te zetten. Zo kan de opleider zelf kiezen wat het beste aansluit bij de manier waarop dit in het eigen systeem is vastgelegd.