EDU-DEX participeert actief in het project CompetentNL voor de ontwikkeling van een uniforme Nederlandse skills-taal. Deze moet het mogelijk maken om in de toekomst vast te leggen welke vaardigheden en kennis worden aangeleerd in een specifieke opleiding.

In afwachting van de toekomstige resultaten van CompetentNL, doet EDU-DEX parallel ook onderzoek naar de directe toepasbaarheid van de skills-taal ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Dit is de bestaande, officiële Europese classificatie van vaardigheden, competenties en beroepen.

ESCO werkt als een woordenboek: beschrijft, identificeert en classificeert professionele beroepen en vaardigheden die relevant zijn voor de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding. Online platforms gebruiken ESCO al voor diensten zoals het matchen van werkzoekenden aan banen op basis van hun vaardigheden, en het voorstellen van trainingen aan mensen die zich willen om- of bijscholen.

ESCO heeft beschrijvingen van 2.942 beroepen en 13.485 vaardigheden die aan deze beroepen zijn gekoppeld.

De skills-taal van CompetentNL zal onder andere gebaseerd zijn op ESCO; en wordt aangepast aan de Nederlandse markt. Er komt ook een vertaling om opleiders, die skills volgens de ESCO-standaard aan hun opleidingen hebben gekoppeld, te ondersteunen met een overgang naar CompetentNL.